Philadelphia Latvian Lutheran Church

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John

Lūgšana par mieru


Kungs, dari mani par tava miera nesēju, lai es nestu mīlestību tur, kur ir naids;
piedošanu tur, kur pāri dara, harmoniju tur, kur nesaticība, patiesību tur, kur ir maldi; ticību tur, kur ir šaubas, lai es nestu cerību tiem, kas izmisumā; lai es nestu gaismu tur, kur tumsa.

Kungs, palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no tiem; lai es vēlētos ne saprasts būt, bet citus saprast; ne mīlēts būt, bet citus mīlēt; pieņemt sevi, lai es iemantotu Tevi; piedot citiem un saņemt piedošanu; un dzīvot tā,it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā.”

Kungs, dod man dvēseles mierā saņemt visu, ko man nesīs šī diena. Dod man pilnīgi pakļauties Tavai svētajai gribai. Ik brīdi vadi un stiprini mani. Lai kādas ziņas es šodien saņemu, māci mani uzņemt tās dvēseles mierā un ciešā pārliecībā, ka viss ir Tava svētā griba.

Vadi manas domas un jūtas visos manos vārdos un darbos. Visos neparedzētos gadījumos, neļauj man aizmirst, ka viss ir Tevis sūtīts.

Māci mani godīgi un saprātīgi izturēties pret katru cilvēku, ka es nevienu nesamulsinu vai nesarūgtinu.

Kungs, dod man spēku pārvarēt dienas nogurumu, vadi manu gribu un māci man lūgt, cerēt, paciest, piedot un mīlēt.

Āmen.

Reflection