Philadelphia Latvian Lutheran Church

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John

Category: Prayer

  • Lūgšana par mieru

    Kungs, dari mani par tava miera nesēju, lai es nestu mīlestību tur, kur ir naids;piedošanu tur, kur pāri dara, harmoniju tur, kur nesaticība, patiesību tur, kur ir maldi; ticību tur, kur ir šaubas, lai es nestu cerību tiem, kas izmisumā; lai es nestu gaismu tur, kur tumsa. Kungs, palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem,…

  • Ukraine

    Pray for the freedom of Ukraine and peace!