Philadelphia Latvian Lutheran Church

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John

Donate to St Johns

Calendar

DRAUDZES Ziņas
g. februāris – aprīlis

4. februārīDievkalpojumsplkst. 11:00
7. februārīBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00
11. februārīDievkalpojumsplkst. 11:00
18. februārīDievkalpojumsplkst. 11:00
25. februārīDievkalpojums ar dievgaldu
Seko draudzes gada sapulce
plkst. 11:00
3. martāDievkalpojums – Plkv. Oskara Kalpaka piemiņa
Seko pusdienas studenšu
korporācijas izkārtojumā
plkst. 11:00
6. martāBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00
10. martāDievkalpojumsplkst. 11:00
17. martāDievkalpojums plkst. 11:00
24. martāDievkalpojums ar dievgaldu – Pūpolu svētdiena
Draudzes valdes ievešana amatā
plkst. 11:00
28. martāDievkalpojums ar dievgaldu– Zaļā Ceturtdienaplkst. 2:00
pēcpusdienā
29. martāDievkalpojums ar dievgaldu – Lielā Piektdienaplkst. 7:00
vakarā
31. martāDievkalpojums – Kristus Augšāmcelšanās svētki
Seko Lieldienu brokastis groziņu veidā
plkst. 8:00
no rīta
3. aprīlīBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00
7. aprīlīDievkalpojums nebūs 
14. aprīlīDievkalpojums ar dievgalduplkst. 11:00
21. aprīlīDievkalpojums – Laju vadītsplkst. 11:00
28. aprīlīDievkalpojums nebūs
1. maijāBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00

Worship Services and Special Events
February – April 2024

February 4Latvian Service11 A.M.
February 7Bible Study (Note: This date is a Wednesday)11 A.M.
February 11Latvian Service11 A.M.
February 18Latvian Service11 A.M.
February 25Latvian Service with Holy Communion followed by the
Annual Church Meeting with Church Board elections
11 A.M.
March 3Latvian Service followed by luncheon
honoring war hero Oskars Kalpaks
11 A.M.
March 6Bible Study (Note: This date is a Wednesday11 A.M.
March 10Latvian Service11 A.M.
March 17Latvian Service11 A.M.
March 24Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion
and induction of the new Church Board
11 A.M.
March 28Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion2 P.M.
March 29Good Friday Latvian Service with Holy Communion7 P.M.
March 31Easter Sunday Latvian Service
followed by Breakfast in the Church Hall
8 A.M.
April 3Bible Study (Note: This date is a Wednesday)11 A.M.
April 7NO SERVICE at our Church 
April 14Latvian Service with Holy Communion11 A.M.
April 21Latvian Service led by a Church member11 A.M.
April 28NO SERVICE at our Church
May 1Bible Study (Note: This date is a Wednesday)11 A.M.

Church Meetings Calendar: