Philadelphia Latvian Lutheran Church

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John

Donate to St Johns

Calendar

DRAUDZES Ziņas
2023. g. februāris – marts

1. februārīBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00
5. februārīDievkalpojumsplkst. 11:00
12. februārīDievkalpojumsplkst. 11:00
19. februārīDievkalpojums ar dievgalduplkst. 11:00
26. febrūarīDievkalpojumsSeko draudzes gada sapulceplkst. 11:00
1. martāBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00
5. martāDievkalpojums – Plkv. Oskara Kalpaka piemiņa
Seko video “Latvija 100 gados.”  Video veidoja
radoša grupa Vašingtonas pievārtē.
plkst. 11:00
12. martāDievkalpojums ar dievgalduplkst. 11:00
19. martāDievkalpojums 
Pankūku brokastis pirms baznīcas plkst. 10:00
plkst. 11:00
26. martāDievkalpojums
Seko māc. Gijas Garīgo pārdomu cikls
plkst. 11:00
2. aprilīDievkalpojums ar dievgaldu– Pūpolu svētdiena
Draudzes valdes ievešana amatā
plkst. 11:00
6. aprilīDievkalpojums ar dievgaldu – Zaļā CeturtdienaPlkst. 2:00
pēcpusdienā
7. aprilīDievkalpojums ar dievgaldu – Lielā Piektdienaplkst. 7:00
vakarā
9. aprilīDievkalpojums – Kristus Augšāmcelšanās
svētki Seko Lieldienu brokastis groziņu veidā
plkst. 8:00
no rīta

Worship Services and Special Events
February – March 2023

(with April preview)

February 1Bible Study (Please note: This date is a Wednesday)11 A.M.
February 5Latvian Service11 A.M.
February 12Latvian Service11 A.M.
February 19Latvian Service with Holy Communion11 A.M.
February 26Latvian Service followed by Annual Church Meeting11 A.M.
March 1Bible Study (Please note: This date is a Wednesday)11 A.M.
March 5Latvian Service honoring war hero Oskars Kalpaks
followed by video “Latvia 100 gados”
11 A.M.
March 12Latvian Service with Holy Communion11 A.M.
March 19Latvian Service
Pancake Breakfast at 10 A.M. before the service
11 A.M.
March 26Latvian Service11 A.M.
April 2Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion
and induction of the new Church Board
11 A.M.
April 6Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion2 P.M.
April 7Good Friday Latvian Service with Holy Communion7 P.M.
April 9Easter Sunday Latvian Service
followed by Breakfast in the Church Hall
8 A.M.