Philadelphia Latvian Lutheran Church

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John

Donate to St Johns

Calendar

DRAUDZES Ziņas
2022. g. novembris2023. g. janvāris

6. novembrīDievkalpojumsplkst. 11:00
13. novembrīDievkalpojumsplkst. 11:00
18. novembrīEkumēniskais Valsts Svētku dievkalpojums –
piektdienā
plkst. 7:00
vakarā
20. novembrīMirušo piemiņas dievkalpojums ar dievgalduplkst. 11:00
27. novembrī1. Adventa dievkalpojums
Seko māc. Gijas pārdomu cikls
plkst. 11:00
4. decembrī2. Adventa dievkalpojumsplkst. 11:00
7. decembrīBībeles stunda – trešdienāplkst. 11:00
11. decembrī3. Adventa dievkalpojums
Seko skolas eglīte
plkst. 11:00
18. decembrī4. Adventa dievkalpojums nenotiks
Aicinām visus uz Filadelfijas latviešu koncertkora
Ziemsvētku koncertu
plkst. 5’os
vakarā
24. decembrīKristus piedzimšanas svētki
Ziemsvētku vakara dievkalpojums
plkst. 6:00
vakarā
1. janvārīDievkalpojumsplkst. 11:00
4. janvārīBībeles stunda – trešdienāplkst 11:00
8. janvārīZvaigznes dienas dievkalpojums ar dievgaldu
Seko draudzes kungu rīkotās pusdienas
plkst. 11:00
15. janvārīDievkalpojumsplkst. 11:00
22. janvārīDievkalpojumsplkst. 11:00
29. janvārīDievkalpojums
Seko māc. Gijas pārdomu cikls
plkst. 11:00

Worship Services and Special Events
November 2022 – January 2023

November 6Latvian Service11 A.M.
November 13Latvian Service11 A.M.
November 18Ecumenical Latvian Independence Day Service
(Please note: This is Friday evening)
7 P.M.
November 20Latvian Memorial Service with Holy Communion11 A.M.
November 27First Advent Latvian Service11 A.M.
December 4Second Advent Latvian Service11 A.M.
December 7Bible Study (Please note: This is a Wednesday)11 A.M.
December 11Third Advent Latvian Service followed by
the Latvian School’s Christmas Celebration
11 A.M.
December 18There will be no service at our Church.  Please join
us at our Church for the Christmas Choir Concert
5 P.M.
December 24CHRISTMAS EVE SERVICE6 P.M.
January 1Latvian Service11 A.M.
January 4Bible Study (Please note: This is a Wednesday)11 A.M.
January 8Latvian Service with Holy Communion
followed by lunch prepared and served
by the Congregation’s men
11 A.M.
January 15Latvian Service11 A.M.
January 22Latvian Service11 A.M
January 29Latvian Service11 A.M.